ABOUT US

โรงงานชัยวิวัฒน์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2526 เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านการผลิต จากรุ่นคุณปู่ที่เป็นหัวหน้าพนักงานโรงงาน ได้มีความคิดริเริ่มที่อยากจะผลิตรองเท้าจึ่งออกมาก่อตั้งโรงงานรองเท้าฟองน้ำ ซึ่งได้กิจการก็ดำเนินการไปได้ด้วยดีอย่างต่อเนื่องจนมีฐานลูกค้าที่มากขึ้น

หลังจากที่ได้ประสบการณ์ที่มากขึ้นและฐานลูกค้าที่หลากหลาย ทำให้โรงงานตระหนักดีถึงการผลิตเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องของตลาด ในปี 2526 จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเพิ่มเติมเครื่องจักรและสายการผลิตภัณฑ์มากขึ้น ภายใต้ชื่อ แบรนด์ “สตาร์ดัค” โดยหลังจากนั้น ในปี 2540 โรงงานได้มีการเพิ่ม สายการผลิตรองเท้าบูท เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด

โรงงานชัยวิวัฒน์ ก่อตั้งมากว่า 20 ปี โดยในฐานะโรงงานที่ทำการผลิตรองเท้า ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแตะ รองเท้าบูท รองเท้าฟองน้ำ หรือ รองเท้าแฟชั่นต่างๆ ภายใต้แบรนด์ “สตาร์ดัค” โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ใส่รองเท้าเป็นสำคัญ ไม่ใช่เพียงแค่การสวมใส่เท่านั้น แต่เราคำนึงถึงคุณภาพที่มอบให้แก่ผู้สวมใส่ ด้วยการดำเนินด้านคุณภาพที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง โดยใส่ใจตั้งแต่กระบวนการหาวัสดุคุณภาพที่จากหลากหลายแห่ง เพื่อใช้ในการผลิต และส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีในราคาที่คุ้มค่าถึงมือผู้บริโภค

ในปี 2562 นี้ โรงงานชัยวิวัฒน์ มุ่งเน้นขยายธุรกิจการผลิตรองเท้า ขยายช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้งภายในประเทศ และ ภายนอกประเทศ เพื่อตอบโจทย์กับทุกคนไม่ว่าจะเป็น ผู้บริโภค ผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งเราพร้อมบริการตั้งแต่ให้คำปรึกษา ด้านการออกแบบรองเท้าเพื่อสร้างแบรนด์ โดยช่างรองเท้าที่สะสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน เพื่อมอบความพึงพอใจกับลูกค้าของเรา

นอกเหนือจากความสำคัญด้านการพัฒนาโรงงานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้ว เราให้ความใส่ใจในความสัมพันธ์ของลูกค้า เพราะเรามองว่าการดำเนินการธุรกิจที่ยั่งยืน คือการมีส่วนร่วมในการแนะนำ และพัฒนาร่วมกัน ควบคู่ไปกับการดำเนินงานธุรกิจ ดังนั้นเราจึงตั้งเป็นเป้าหมายหนึ่งของเราที่จะ ส่งเสริมพนักงานทุกคนบริการลูกค้าเป็นเสมือนคู่หู คู่ค้า ช่วยเหลือเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างดี