การเลือกรองเท้าบูท กับกิจกรรมที่หลากหลาย

รองเท้าบูท STARDUCK ผลิตจากยางพารา ธรรมชาติ โดยส่วนประกอบของรองเท้าจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่

 1. ส่วนบนของรองเท้า (Upper) มักจะเป็นตัวยางยารา ซึ่งผลิตจากยางธรรมชาติ ที่ไม่มีการสังเคราะห์ และ ยาง PVC คัดสรรพิเศษ คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบที่ได้คุณภาพ เพื่อใช้ในการผลิตรองเท้า และวัสดุไม่ก่อให้เกิด ฝุ่น โดยมุ่งเน้นให้รองเท้ามีความสวมใส่สบาย และให้ความยืดหยุ่นในการทา งานได้ตลอดทั้งวัน
 2. ส่วนพื้นรองเท้า (Sole) โดยทั่ วไปจะแบ่งพื้ นรองเท้าเป็น 3 แบบหลักๆ คื อพื้ นยางแข็ง พื้ นยางฟองน้าและ พื้ นยาง PVC

หลังจากที่ได้ทั้ง 2 ส่วนแล้ว จะเข้ากระบวนการยึดติดระหว่างส่วนบนของรองเท้า กับพื้นรองเท้า ด้วยวิธีอบ (Heat Activation) เพื่อทาการเชื่อมทั้ งสองส่วนเข้าด้วยกัน ซึ่ งทางโรงงานชัยวิวัฒน์ ใส่ใจในเทคโนโลยีการยึดเกาะพื้ นรองเท้าที่ตัว รองเท้าแน่นที่สุด เพื่อช่วยรองเท้าพร้อมใช้งานในสวาภะที่ พร้อมลุยกับทุกสถานการณ์ ทั้งนี้ ทางโรงงานยังมีระบบการคัดกรอง คุณภาพของสินค้า ก่อนบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งมอบรองเท้าที่ตรงตามคุณภาพที่ทางโรงงานชัยวิวัฒน์ ได้มุ่งหวังไว้ เพื่อให้ลูกค้าพึง พอใจในการทำงาน ทั้งผู้ใช้ และผู้ประกอบการ

คุณสมบัติของรองเท้าบูทที่ดี

 • สวมใส่สบาย ไม่อึดอัด สะดวกในการใช้งาน มีความคล่องตัวสูง
 • น้ำหนักเบา
 • ป้องกันการลื่นได้ดี
 • ทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
 • กันน้ำ, น้ำมัน และกระแสไฟฟ้า

วิธีการเลือกรองเท้าบูท

 1. เลือกการใช้งานบูทให้ตรงตามการใช้งานเช่น เน้นทำสวน ทำงานในพื้นที่เปียกแฉะ พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
 2. เลือกขนาดรองเท้าบูทให้พอดีเท้า ไม่ควรหลวมเกินไป เพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งาน และไม่ลื่นหลุดในระหว่างการทำงาน
 3. เลือกพื้นรองเท้าที่ มีปุ่มยางแท้ หรือมีคุณสมบัติที่กันลื่นได้ดี เพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งาน และป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน
 4. เลือกวัสดุที่มีคุณภาพ มีความยืดหยุ่นตามการเดินของเท้าเรา และมีความคงทนแข็งแรง เพื่อช่วยลดแรงกระแทกจากการเดิน และป้องกันการกระแทกจาภายนอก กรณีทำงานในโรงงานอุติสาหกรรม

บทความอื่นๆ